Rodnad

Vad förorsakar rodnad?

Rodnad är en följd av en ökning i det sympatiska nervsystemets aktivitet på grund av en hotfull eller oväntad händelse. Händelsen påverkar vårt omedvetna jag för det värsta, som kan ske, och blodcirkulationen ökar. Hjärtklappningen höjer blodtrycket och blodet strömmar till ansiktet. Detta kallas för rodnad. Ju mer spännande och hotfulla situationer vi har haft tidigare i livet (t.ex. i barndomen) desto mindre retningar kan orsaka rodnad. Det kan räcka att Du ser någon person som tidigare har sett dig rodna eller synen av en söt tjej eller kille kan ge upphov till en plötslig och frustrerande rodnad. Det omedvetna är en gömd del av vår medvetenhet, som vi inte kan nå eller styra.

 Vad finns det för former av rodnad? Blygselrodnad är en rodnad från barndomen, t.ex. om man befinner sig i någon speciell situation eller möter en person man ogillar. Det behöver naturligtvis inte alltid vara så. T ex om någon annan i familjen har samma problem kan det ligga i generna. ESB 2 är en sympatisk blockad T2 som vanligen är mycket effektiv mot blygselrodnad.

Konfliktrodnad är en rodnad som främst förekommer i allmänna situationer. Den kan uppkomma i samband med t.ex. mobbning eller scenskräck då man står inför publik. Problemet kan vara mycket generande och leda till svårigheter att hitta vänner. Om en person med dessa problem blir avvisad gång på gång, är det stor risk att denna person blir ensam. Se på Finlands Svenska TV:ns program Obs! här. ESB 2 är en sympatisk blockad på nivå T2 som vanligen är mycket effektiv mot konfliktrodnad. Feedback från Ulla i dag (15.3.2012): “Känner mig mycket nöjd efter operation för 3 år sedan. Jag har fått en helt annan livskvalitet. Mycket nöjd. Ingen rodnad alls kvar och knappt någon rampfeber överhuvudtaget. Ett stort tack!”

Rodnad med ansiktsvett börjar normalt efter en långvarig konfliktrodnad. Det kan också utgå från en konflikt i spädbarnsålder –t ex en uppfattning om att vara oönskad. När svettning har uppkommit kan ESB2 inte längre utföras utan allvarliga biverkningar i form av kompensatorisk svettning. ESB 3 och ESB 4 är blockader på nivå T3 och är vanligen ganska effektiv mot rodnad och särskilt effektiv mot ansiktsvett.


Kan rodnad behandlas med läkemedel?

Det finns inget effektivt läkemedel mot rodnad. Betablockare kan hämma spänningen och mildra rodnaden. Det finns också mediciner mot högt blodtryck som dämpar rodnaden, men det är lite betänkligt och även oetiskt att använda sådana läkemedel utan att ha en egentlig blodtrycksjukdom.


Vilken roll har psykoterapi?

Psykoterapi och särskild kognitiv-beteendeterapi (KBT) kan i vissa fall hjälpa personer att stå ut med rodnaden, men påverkar bara lite den egentliga rodnaden. Många anser att KBT är lönlöst, då KBTn bara förblir ett försök att klara av att leva med rodnaden. En skicklig terapeut kan med  hypnoterapi undersöka även det omedvetna för att hitta dolda bittra erfarenheter under barndomen. Därmed kan man få patienten att förstå sina egna tidigare problem och försöka behandla dem.


Vilken inverkan har sympatiska blockaden mot rodnad och social fobi?

Den sympatiska blockaden utgörs under generell anestesi med endoskopiska instrument. Det är alltså en titthålsoperation. Genom två små hudskärningar av 5 mm vardera, sätter man in titanklipsar på gränsträngen på bägge sidor för att hindra rodnadsimpulser att nå ansiktet.

ESB-effect on Social phobia


Vilken annan inverkan har den sympatiska blockaden?

Den sympatiska blockaden minskar hjärtrubbningar och arytmier samt förbättrar cirkulationen i hjärtats kranskärl. Metoden kan också användas för att hämma akut hjärtdöd i vissa typer av arytmier. Med detsamma sänks pulsen och blodtrycket.