Andra fobier

Social fobi är bara en form av rädsla. Det finns många andra fobier. De är ofta kallade “enkla fobier”, eller helt enkelt rädsla. De vanligaste enskilda farhågor är:

  • rampfeber – scenskräck
  • flygrädsla – aviafobi
  • rädsla för mörker – nyktofobi
  • rädsla för höga ställen – akrofobi
  • rädsla för instängdhet – klaustrofobi
  • torgskräck – agorafobi
  • rädsla för spindlar – arachnophobi
  • främlingsfientlighet – xenofobi
  • skräck för hundar – kynofobi

Många fobier som börjar under barndomen uppstår efter någon verklig händelse. Flygplanet råkar till turbulent luft (luftgrop), en hund hotar och barnet blir skrämd för det. Denna rädsla blir en betvingad reflex för alla typer av hundar. Men sedan en annan mekanism är, till exempel för en människa med ett lägre tröskelvärde mot ångest kan få panikattacker i stress-situationer. Det blir som en betingad reflex: om man får en panikattack på bussen, börjar frukta stängda platser, om det blir på ett flygplan, börjar flygrädsla etc. Hypnoterapi är ett mycket effektivt sätt av en kvalificerad hypnoterapeut att behandla enskilda rädslor. Medicinsk behandling är utöver lugnande effekt ingen hjälp. Rädsla försvinner endast samtidigt med medicinering och med detsamma minskas beredskapen att möta faran. Sympatisk blockad är det effektivaste sätt mot enskild rädsla, om den inte fås under kontroll med hypnoterapi.