Panikångest

Social fobi och panikångest är väldigt likartade. Båda kan dämpas tydligt med sympatisk blockad, även när läkemedel och psykoterapi inte har hjälpt. Psykiater Päivi Pohjavaara har forskat i ämnet på en akademisk avhandling 2004, som finns på nätet. Där kunde hon påvisa metodens effektivitet för att lindra panikångest. Den sympatiska blockaden hjälper med stor sannolikhet mot dessa symtom. Effekten kan utprovas med en testblockad. Du upplever då själv vilken effekt den egentliga blockaden kunde ha. Panikångest skiljer sig bara lite från social fobi. Ångestladdade sociala situationer försvårar paniken men panikångest kan även förekomma utan klara skäl. Panikångest medför ofta dödsfruktan och en känsla av kvävning.