Svettning

Varför svettas vi?

Käsien hikoiluMed svettningen kan vi justera kroppsvärmen med termoregulation. Därför svettas vi vid träning och uppvärmning. Spänning och ångest kan också öka svettningen. Någon svettas på händerna och någon annan bara under armarna. Våra undersökningar visar att kraftig ansiktsvettning vid vuxen ålder är en följd av tidig ångest under barndomen. Vanlig rodnad kan också leda till ansiktsvettning senare i livet.

Handsvett och armhålesvett är idiopatiska och för det mesta oberoende av ångest eller åtminstone inte en följd av barndomsångest.

Kan svettningen vårdas med läkemedel?

Det finns många läkemedel som förminskar svettning. Problemet är att svettning och andra sekretariat (saliv) förminskas likadant överallt i kroppen och inte bara i händerna eller ansiktet. Munnen blir t.ex. torrare, vilket kan orsaka tandproblem.

Vård med sympatisk blockad

KättelyNuförtiden har vi kunnat förbättra mycket vårdmetoder med att sänka vårdnivån till lägre sympatiska ganglier än man tifigare använt t. ex. i Sverige. Med klipsarna kan vi bara komprimera nerverna så att om det skulle bli  några biverkningar, kan vi ta bort klipsarna och situationen återställs så smoningom. HuvudsvettKasvojen hikoilu är en mycket obehaglig form av svettningen, som ofta ger en nervös och kanske också dagen efter -känslan.Vi kan bota ansikgtsvetten mycket effektivt såsom handsvetten också med att välja de riktiga ganglier på den sympatiska gränssträngen att blocka aktiviteten.

Kan psykoterapi hjälpa?

Med psykoterapi har man inte någon effekt mot svettning.