Bevis

Ett stort antal vetenskapliga studier, fallstudier och avhandling om ESB procedur som utvecklats och används av Sympatix har publicerats, enligt nedan. Du kan läsa också om en studie som jämförar läkemedel med sympatiska operation mot social fobia med roddnaden.

 1. Rantanen T and Telaranta T. Long-term results of endoscopic sympathetic block using the Lin-Telaranta classification. Surg Endosc, 2013; 27(10): 3860-3864.
 2. Pohjavaara P. Academic dissertation on Social phobia: Aetiology, course and treatment with endoscopic sympathetic block (ESB). Faculty of Medicine, University of Oulu, 2004.
 3. Pohjavaara P, Telaranta T, Väisänen E. Psychoneurological applications of endoscopic sympathetic blocks (ESB). Clin Auton Res, 2003, Dec; 13 Suppl 1: I20-1; discussion I21.
 4. Pohjavaara P, Telaranta T. The role of the sympathetic nervous system in anxiety: Is it possible to relieve anxiety with endoscopic sympathetic block? Nord J Psychiatry, 2003; 57(1): 55-60.
 5. Väisänen E, Pohjavaara P, Telaranta T. Sympathetic surgery for psychiatry. Case report. Ann Chir Gynaecol, 2001; 90(3): 187-188.
 6. Pohjavaara P, Telaranta T, Väisänen E. ESB in the treatment of addiction. A case report. Ann Chir Gynaecol, 2001; 90(3):185-186.
 7. Pohjavaara P, Telaranta T, Väisänen E. Endoscopic sympathetic block–new treatment of choice for social phobia? Ann Chir Gynaecol,2001; 90(3):177-184.
 8. Telaranta T. Reversal surgery for reducing the side effects of ETS. A case report. Ann Chir Gynaecol, 2001; 90(3): 175-176.
 9. Lin CC, Telaranta T. Lin-Telaranta classification: the importance of different procedures for different indications in sympathetic surgery. Ann Chir Gynaecol, 2001; 90(3):161-166.
 10. Telaranta T. Secondary sympathetic chain reconstruction after endoscopic thoracic sympathicotomy. Eur J Surg Suppl, 1998; (580): 17-18.
 11. Rantanen T, Telaranta T. Long-term effect of endoscopic sympathetic nerve reconstruction for side effects after endoscopic sympathectomy. Thorac Cardovasc Surg 2016 May 5. (Epub ahead of print).
 12. Jadresic E, Sùarez C, Palacios E, Palacios F, Matis P. Evaluating the efficacy of endoscopic thoracic sympathectomy for generalized social anxiety disorder with blushing complaints: A comparison with Sertraline and no treatment-Santiago de Chile 2003-2009. Innov Clin Neurosci 2011;8:24-35.