Darrningar

Den sympatiska blockaden inverkar på darrningar av idiopatisk karaktär och darrningar vid aktiva rörelser. Också en dallrande röst kan förbättras av blockaden. En eftergranskningsserie på lång sikt (2 år) gjordes på 35 patienter. Alla hade innan blockaden en outhärdlig darrning (5/5) om darrningsskalan var 1=lindrig, 2=besvärlig, 3=svår, 4=outhärdlig. Efter blockaden hade darrningen förändrats till högst lindrig (2/5). Sympatiska blockaden stabiliserar muskelfunktionen och hämmar därmed effektivt darrningen. Detta beror inte bara på en minskning av spänningen men också direkt på en stabiliserande effekt på muskelnerverna. Resultatet är långvarigt och effektivt. Med läkemedel kan ett likadan resultat inte uppnås. Effekten kan utprovas på förhand med en testblockad på mottagningen. Du kan under några timmar uppleva hur det skulle kännas utan darrningar!