Teknik av ESB

Teknik av sympatiska Blockeringen och konvalescens efter operation:

-På morgonen före operationen får du inte äta eller dricka (< 6 timmar före operation)

-Lätt anestesi, operationen tar 30-60 minuter

-Operationen görs till båda sidan av brösten via torakoskopi. 2 små sår görs till båda sidan (1 till armhål och 1 5cm från bröstvårt). Ärrä är inte lätt att märka efter några månader

-2 troakars sättes till brösthålan och CO2 gas sättes. I slutet av operation sugas gas bort

Klipsarna sättas med föjande sätt:

T2 Block: 2 titan klipsar sättes över T2 ganglion och 1 klips under det

T3 Block: 2 titan klipsar sättes över T3 ganglion och 1 klips under det

T4 Block: 2 titan klipsar sättes över T4 ganglion och 1 klips under det

-Patienten kan gå till hotel efter 4 timmar och han/hon kan gå hem under den första postoperative dagen

-Hård arbete/sport rekommenderas inte göra under 2 veckor

-Till lätt job kan gå efter 3 dagar och hård arbete efter 1 vecka

-Smältande stygnen som går bort inom 2 veckor

-Hoppas att patienten skickar e mail raport efter 1 månad och berättar hur har operation lyckats