Social fobi

Social fobi kan uppstå utgående från barndomens och tonårens problem och besvärligheter. Många kan ha varit med om psykiskt och även fysiskt våld hemma, i skolan eller mellan kompisar. Man kan ha råkat ut för alkohol- eller drogmissbruk, hård disciplin, religiös trångsynthet, mobbning, svåra uppträden osv. Allt detta leder till en ond cirkel som ökar aktiviteten i den sympatiska gränssträngen och gör den ytterst spänd. Hjärtat börjar bulta, rodnaden blossar upp och lusten att försvinna under jorden ökar. Händerna darrar, rösten dallrar, även stamning kan förekomma. Tyvärr hittar många den dämpande effekten i alkohol eller droger, som lätt döljer det ursprungliga problemet, och det är naturligtvis klart att det inte slutar här. Lyckligtvis kan den sympatiska blockaden också frigöra dig från missbruk. Ett eremitiskt beteende kan också vara en följd av en isolerad hemmiljö. En man eller kvinna från urskogen är inte van vid sällskapslivet. Han/hon har också ofta blivit utan värme och tillgivenhet hemifrån samt utsatts för hård disciplin och en avhållsam omgivning. Hon kanske inte rodnar så lätt men blickkontakten är hämmad. Hennes favoritställe är ofta ett gömställe. Det är solklart att sådana symtom blir ännu värre i och med flyttningen till en urban miljö.