Vård mot rodnad, svettning och skakning

– utan läkemedel med ESB, endoskopisk sympatisk blockad.

ESB-metoden kan hjälpa vid darrning, panikångest samt olika fobier. ESB är varsammare, noggrannare och individuellare än någon av de tidigare metoderna och avviker klart från ETS-metoden, som tidigare använts i Sverige. Den största skillnaden är att operationen är återställbar och bieffekter såsom den kompensatoriska svettningen är under mycket bättre kontroll än tidigare. För mer information om blockadens teknik, se .

Bedöm Dina egna vårdmöjligheter med att fylla i en blankett, som kommer till oss och vi kan sedan informera Dig om dina möjligheter och vilken nytta av ESB-metoden.

Kontakt information, mottagningar och operationer

Se kontakt information.