Sympaattisen salpauksen sivuvaikutukset

Miltei jokainen potilas haluaa tietää hoitonsa vaikuttavuuden ja mahdolliset sivuvaikutukset. Kaikkiin kirurgisiin hoitoihin ja myös lääkehoitoihin liittyy sivuvaikutuksia. Toimenpiteestä ja hoidosta vastaavan lääkärin velvollisuus on kertoa hoidettavalleen kaikki hoitovaihtoehdot hänen ongelmaansa ja myös näiden eri hoitomuotojen vaikutukset ja sivuvaikutukset.

Hippokrateen vala

kuului vuoteen 1997 kaikkien lääkärien vannoa, sen jälkeen se on ollut vapaaehtoinen. Itse olen sen vannonut valmistuessani silloisen lääkintöhallituksen kollegion edessä, se kuuluu näin:

“Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat. Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua. Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä. Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.”

Vahvennettuna hoidettavan kannalta tärkein osa tuota valaa, jota noudatan tinkimättömästi.

Keskityn ensiksi sympaattisen salpauksen muihin vaikutuksiin kuin punastumiseen tai sosiaaliseen ahdistukseen

 • lepopulssi laskee jonkin verran
 • maksimisyke jää myös alemmalle tasolle ja muutaman kuukauden ajan maksimisuorituskyky on hiukan aikaisempaa alempi, tämä tasaantuu ajan myötä
 • verenpaine laskee vähän, verenpainetauti ja tarve sen lääkehoitoon jää usein pois
 • taipumus sydämen rytmihäiriöihin vähenee
 • sepelvaltimoiden verenkierto paranee ja sydänkuolemariski pienenee

Sivuvaikutukset punastumista tai kasvojen hikoilua hoidettaessa

 • kasvot ja kädet kuivahtavat
 • hiusten rasvoittuminen vähenee
 • vartalohikoilu lisääntyy aina jonkin verran, harvat (<10 %) kokevat sen haitallisena
 • Jos on ylipainoa ja hoidetaan reilua kasvojen hikoilua, lisääntyy vartalohikoilu enemmän, silloin on tärkeää arvoida sen haitallisuus hyötyyn nähden ensimmäisen kuukauden aikana, jolloin vielä voidaan poistaa suurin osa sivuvaikutuksista ja samalla hyödystä poistamalla asetetut klipsit.
  Kuvan kaltainenkin hikoilu saadaan kuriin, mutta silloin pitää varautua joko klipsien poistoon reilun kuukaden sisällä tai sitten jonkinasteisen vartalohikoilun sietämiseen vaihtokauppana, klipsit voidaan myös poistaa vasta 2-3 kk kuluttua, jolloin kasvojen hikoilua ei paljon tule takaisin ja vartalohikoilu laimenee siedettäväksi. Salpaus voidaan tehdä myös tasolle T4, jossa vartalohikoilu ei muodostu suureksi riskiksi, jos hyväksyy hienoisen hikoilun jäämisen kasvoihin.

 Sivuvaikutukset käsien ja kainaloiden hikoilua hoidettaessa

 • jollei vartalohikoilua ennestään ole paljoa, voidaan turvallisesti tehdä sekä käsien että että kainaloitten hikoilun poistava salpaus ilman sanottavaa vartalohikoiluriskiä, koska salpauksen voi tehdä riittävän alhaiselle tasolle (T4)
 • jalkojen hikoilu vähenee usein myös tälle tasolle tehdyllä salpauksella, muttei aina.

Kenen on vastuu sivuvaikutuksista

 • Toimenpiteen suorittava kirurgi vastaa siitä, mitä sovitaan
 • potilaan kanssa neuvotellaan ja kerrotaan niin tarkoin kuin on mahdollista odotettavissa oleva riski ja toimenpiteet sen seurauksien johdosta
 • potilas tekee päätöksen sen riskin tasosta, jonka on valmis ottamaan ja kantaa siitä päätöksestä vastuun
 • toimenpide on aina vapaaehtoinen
 • toimenpiteen lopputuloksesta ei koskaan voi antaa takuuta
 • potilaan turvana on aina potilasvahinkolaki ja -vakuutus