» Svettning

Svettning

Varför svettas vi?

Med svettningen kan vi justera kroppsvärmen med termoregulation. Därför svettas vi vid träning och uppvärmning. Spänning och ångest kan också öka svettningen. Någon svettas på händerna och någon annan bara under armarna. Våra undersökningar visar att kraftig ansiktsvettning vid vuxen ålder är en följd av tidig ångest under barndomen. Vanlig rodnad kan också leda till ansiktsvettning senare i livet.

Handsvett och armhålesvett är idiopatiska och för det mesta oberoende av ångest eller åtminstone inte en följd av barndomsångest.

Kan svettningen vårdas med läkemedel?

Det finns många läkemedel som förminskar svettning. Problemet är att svettning och andra sekretariat (saliv) förminskas likadant överallt i kroppen och inte bara i händerna eller ansiktet. Munnen blir t.ex. torrare, vilket kan orsaka tandproblem.

Vård med sympatisk blockad

Nuförtiden har vi kunnat förbättra mycket vårdmetoder med att sänka vårdnivån till lägre sympatiska ganglier än man tifigare använt t. ex. i Sverige. Med klipsarna kan vi bara komprimera nerverna så att om det skulle bli  några biverkningar, kan vi ta bort klipsarna och situationen återställs så smoningom. Huvudsvett är en mycket obehaglig form av svettningen, som ofta ger en nervös och kanske också dagen efter -känslan.Vi kan bota ansikgtsvetten mycket effektivt såsom handsvetten också med att välja de riktiga ganglier på den sympatiska gränssträngen att blocka aktiviteten.

Kan psykoterapi hjälpa?

Med psykoterapi har man inte någon effekt mot svettning. Läs mer ov vården i blog

Återställning av ETS för bieffekter i Helsingfors

Överst på sidan

Dr. Telaranta gör dessa ingrepp i en ny, välutrustad klinik med en erfaren team. Hur går du vidare Du kan redan fylla i en blankett, som kommer direkt till oss. Du får feedback inom ett par dagar. Ändamålet i rekonstruktionen är att återställa den normala nervfunktionen och nervförbindelsen i den sympatiska gränssträngen:

  1. Befrielsen av ärr och en neurolys omkring friska nervändor. Detta ger ofta omedelbart lindring i den kompensatoriska svettningen med att hejda den neuropatiska irritationen. Om smärtan har varit med i bieffekter, blir den oftast genast ut kopplad av neurolysen.
  2. Ledning av hämmande nervimpulser med interkostalnerven till mellanhjärnans regleringscenter. För att förverkliga detta transponerar vi den levande interkostalnerven till T1 ganglion. Denna procedur ökar värmebalanskontrollen mellan sympatiska systemet och hjärnans kontrollcenter. Således kan också energibalansen justeras. Den här effekten är oftast omedelbar.
  3. Mikrokirurgisk rekonstruktion med en levande interkostalnerv från insidan av bröstkorget blir också gjord mellan T1 och T2, möjligen också till T3 eller T4 ganglien. Levande nervtransplantat menar en interkostalnerv odlad med sin vaskulära näringsåder aktiv. Så där blir den normala kontinuiteten, avbruten av ETS, återställd och händer och ansikten kan åter erhålla någorlunda fuktighet och på samma gång den reflex eller kompensatoriska svettningen förminskas. Vi använder inte mera suralnerven från vaden alls.
  4. För att få en nästan omedelbar effekt, använder vi Botox i samband med rekonstruktionen för en tillfällig förbättring ch när efer ett halvt år den här Botox-effekten dämpas tar nervregenerationen till.

Comments are closed.