» Rodnad och fobi

Rodnad och fobi

Rodnad

Vad förorsakar rodnad?

Rodnad är en följd av en ökning i det sympatiska nervsystemets aktivitet på grund av en hotfull eller oväntad händelse. Händelsen påverkar vårt omedvetna jag för det värsta, som kan ske, och blodcirkulationen ökar. Hjärtklappningen höjer blodtrycket och blodet strömmar till ansiktet. Detta kallas för rodnad. Ju mer spännande och hotfulla situationer vi har haft tidigare i livet (t.ex. i barndomen) desto mindre retningar kan orsaka rodnad. Det kan räcka att Du ser någon person som tidigare har sett dig rodna eller synen av en söt tjej eller kille kan ge upphov till en plötslig och frustrerande rodnad. Det omedvetna är en gömd del av vår medvetenhet, som vi inte kan nå eller styra. Vad finns det för former av rodnad? Blygselrodnad är en rodnad från barndomen, t.ex. om man befinner sig i någon speciell situation eller möter en person man ogillar. Det behöver naturligtvis inte alltid vara så. T ex om någon annan i familjen har samma problem kan det ligga i generna. ESB 2 är en sympatisk blockad T2 som vanligen är mycket effektiv mot blygselrodnad. Konfliktrodnad är en rodnad som främst förekommer i allmänna situationer. Den kan uppkomma i samband med t.ex. mobbning eller scenskräck då man står inför publik. Problemet kan vara mycket generande och leda till svårigheter att hitta vänner. Om en person med dessa problem blir avvisad gång på gång, är det stor risk att denna person blir ensam. Se på Finlands Svenska TV:ns program Obs! här. ESB 2 är en sympatisk blockad på nivå T2 som vanligen är mycket effektiv mot konfliktrodnad. Feedback från Ulla i dag (15.3.2012): “Känner mig mycket nöjd efter operation för 3 år sedan. Jag har fått en helt annan livskvalitet. Mycket nöjd. Ingen rodnad alls kvar och knappt någon rampfeber överhuvudtaget. Ett stort tack!” Rodnad med ansiktsvett börjar normalt efter en långvarig konfliktrodnad. Det kan också utgå från en konflikt i spädbarnsålder –t ex en uppfattning om att vara oönskad. När svettning har uppkommit kan ESB2 inte längre utföras utan allvarliga biverkningar i form av kompensatorisk svettning. ESB 3 och ESB 4 är blockader på nivå T3 och är vanligen ganska effektiv mot rodnad och särskilt effektiv mot ansiktsvett. De olika platserna för en optimal behandling ser ni i vår artikel från 2001.

Kan rodnad behandlas med läkemedel?

Det finns inget effektivt läkemedel mot rodnad. Betablockare kan hämma spänningen och mildra rodnaden. Det finns också mediciner mot högt blodtryck som dämpar rodnaden, men det är lite betänkligt och även oetiskt att använda sådana läkemedel utan att ha en egentlig blodtrycksjukdom.

Vilken roll har psykoterapi?

Psykoterapi och särskild kognitiv-beteendeterapi (KBT) kan i vissa fall hjälpa personer att stå ut med rodnaden, men påverkar bara lite den egentliga rodnaden. Många anser att KBT är lönlöst, då KBTn bara förblir ett försök att klara av att leva med rodnaden. En skicklig terapeut kan med  hypnoterapi undersöka även det omedvetna för att hitta dolda bittra erfarenheter under barndomen. Därmed kan man få patienten att förstå sina egna tidigare problem och försöka behandla dem.

Vilken inverkan har sympatiska blockaden mot rodnad och social fobi?

Den sympatiska blockaden utgörs under generell anestesi med endoskopiska instrument. Det är alltså en titthålsoperation. Genom två små hudskärningar av 5 mm vardera, sätter man in titanklipsar på gränsträngen på bägge sidor för att hindra rodnadsimpulser att nå ansiktet.

Vilken annan inverkan har den sympatiska blockaden?

Den sympatiska blockaden minskar hjärtrubbningar och arytmier samt förbättrar cirkulationen i hjärtats kranskärl. Metoden kan också användas för att hämma akut hjärtdöd i vissa typer av arytmier. Med detsamma sänks pulsen och blodtrycket.

Panikångest

Överst på sidan

Social fobi och panikångest är väldigt likartade. Båda kan dämpas tydligt med sympatisk blockad, även när läkemedel och psykoterapi inte har hjälpt. Psykiater Päivi Pohjavaara har forskat i ämnet på en akademisk avhandling 2004, som finns på nätet. Där kunde hon påvisa metodens effektivitet för att lindra panikångest. Den sympatiska blockaden hjälper med stor sannolikhet mot dessa symtom. Effekten kan utprovas med en testblockad. Du upplever då själv vilken effekt den egentliga blockaden kunde ha. Panikångest skiljer sig bara lite från social fobi. Ångestladdade sociala situationer försvårar paniken men panikångest kan även förekomma utan klara skäl. Panikångest medför ofta dödsfruktan och en känsla av kvävning.

Social fobi

Överst på sidan

Social fobi kan uppstå utgående från barndomens och tonårens problem och besvärligheter. Många kan ha varit med om psykiskt och även fysiskt våld hemma, i skolan eller mellan kompisar. Man kan ha råkat ut för alkohol- eller drogmissbruk, hård disciplin, religiös trångsynthet, mobbning, svåra uppträden osv. Allt detta leder till en ond cirkel som ökar aktiviteten i den sympatiska gränssträngen och gör den ytterst spänd. Hjärtat börjar bulta, rodnaden blossar upp och lusten att försvinna under jorden ökar. Händerna darrar, rösten dallrar, även stamning kan förekomma. Tyvärr hittar många den dämpande effekten i alkohol eller droger, som lätt döljer det ursprungliga problemet, och det är naturligtvis klart att det inte slutar här. Lyckligtvis kan den sympatiska blockaden också frigöra dig från missbruk. Ett eremitiskt beteende kan också vara en följd av en isolerad hemmiljö. En man eller kvinna från urskogen är inte van vid sällskapslivet. Han/hon har också ofta blivit utan värme och tillgivenhet hemifrån samt utsatts för hård disciplin och en avhållsam omgivning. Hon kanske inte rodnar så lätt men blickkontakten är hämmad. Hennes favoritställe är ofta ett gömställe. Det är solklart att sådana symtom blir ännu värre i och med flyttningen till en urban miljö.

Andra fobier

Överst på sidan

Social fobi är bara en form av rädsla. Det finns många andra fobier. De är ofta kallade “enkla fobier”, eller helt enkelt rädsla. De vanligaste enskilda farhågor är:

rampfeber – scenskräck flygrädsla – aviafobi rädsla för mörker – nyktofobi rädsla för höga ställen – akrofobi rädsla för instängdhet – klaustrofobi torgskräck – agorafobi rädsla för spindlar – arachnophobi främlingsfientlighet – xenofobi skräck för hundar – kynofobi

Många fobier som börjar under barndomen uppstår efter någon verklig händelse. Flygplanet råkar till turbulent luft (luftgrop), en hund hotar och barnet blir skrämd för det. Denna rädsla blir en betvingad reflex för alla typer av hundar. Men sedan en annan mekanism är, till exempel för en människa med ett lägre tröskelvärde mot ångest kan få panikattacker i stress-situationer. Det blir som en betingad reflex: om man får en panikattack på bussen, börjar frukta stängda platser, om det blir på ett flygplan, börjar flygrädsla etc. Hypnoterapi är ett mycket effektivt sätt av en kvalificerad hypnoterapeut att behandla enskilda rädslor. Medicinsk behandling är utöver lugnande effekt ingen hjälp. Rädsla försvinner endast samtidigt med medicinering och med detsamma minskas beredskapen att möta faran. Sympatisk blockad är det effektivaste sätt mot enskild rädsla, om den inte fås under kontroll med hypnoterapi.

Parkinson och andra darrningar

Överst på sidan

Den sympatiska blockaden inverkar på darrningar av idiopatisk karaktär och darrningar vid aktiva rörelser. Också en dallrande röst kan förbättras av blockaden. En eftergranskningsserie på lång sikt (2 år) gjordes på 35 patienter. Alla hade innan blockaden en outhärdlig darrning (5/5) om darrningsskalan var 1=lindrig, 2=besvärlig, 3=svår, 4=outhärdlig. Efter blockaden hade darrningen förändrats till högst lindrig (2/5). Sympatiska blockaden stabiliserar muskelfunktionen och hämmar därmed effektivt darrningen och kan även ha en långvarig effekt i Parkinsons sjuka, som hos många av våra patienter, här en av dom. Detta beror inte bara på en minskning av spänningen men också direkt på en stabiliserande effekt på muskelnerverna. Resultatet är långvarigt och effektivt. Med läkemedel kan ett likadan resultat inte uppnås. Effekten kan utprovas på förhand med en testblockad på mottagningen. Du kan under några timmar uppleva hur det skulle kännas utan darrningar!

Comments are closed.